*/ -->

Monthly Archives: February 2016

การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานวิจัยทางสังคมและสาธารณสุขศาสตร์

bannerTraining2016_AjMew

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

12776920_10205439974627943_189310732_o

การนำเสนอผลงานวิชาการ…แบบมืออาชีพ

bannerTraining2016_presentProf

 

รายละเอียด

ค่าย..ยุวชนรักษ์สุขภาพ

bannerTraining2016_kidsCamp

รายละเอียด

…ส่วนหนึ่งของค่ายที่เปิดกว้างให้ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม…

kidcampspeak

 

เทคนิคการนำเสนอ ก้าวแรกของความสำเร็จ

bannerTraining2016_powerfulPresent

รายละเอียด

อบรมเชิงปฎิบัติการ นพลักษณ์เพื่อการทำงานและการดำเนินชีวิต

รายละเอียด