แผนที่

mapAIHD_THAI-850x1024
รถโดยสารประจำทาง

 
  1. จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ :
       รถโดยสารปรับอากาศ สาย 515  / รถโดยสาร  สาย 125 
 
  1. จากถนนสีลม :
       รถโดยสารปรับอากาศ สาย 547 / รถโดยสาร  สาย 164
 
  1. จากสนามหลวง / ปิ่นเกล้า :
       รถโดยสาร  สาย 124 
 
  1. จากคลองสาน / เพชรเกษม :
       รถโดยสาร  สาย84ก / รถโดยสาร  สาย 163
 
  1. จากจังหวัดนนทบุรี :
       รถโดยสาร  สาย 387 / รถโดยสาร  สาย  388 
 
รถตู้
  1.  จากเซนทรัลปิ่นเกล้า : หน้าเซนทรัลปิ่นเกล้า
  2. จากมหาวิทยาลัยกำแพงแสน, วิทยาเขตกำแพงแสน
รถไฟจากสถานี รพ.ศิริราช –  สถานีศาลายา
 
ศาลายา ลิงค์ (รถโดยสารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์)
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.music.mahidol.ac.th/salayalink/