ประชุมเชิงปฎิบัติการ “โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

DSC_1177-300x198

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประชุมเชิงปฎิบัติการ “โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม นำโดย ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีบุคลากรในสถาบันฯ เข้าร่วมกว่า 40 คน ร่วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงาน ขยายผลสำเร็จ แยกแยะปัญหาอุปสรรค ของการจัดทำ KM  รวมทั้งการดำเนินงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา

DSC_1205 DSC_1199

DSC_1249พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2558 โดยให้แต่ละกลุ่ม แต่ละฝ่านงาน ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงงานที่จะดำเนินงานสืบเนื่องต่อยอดจากปีที่ผ่านมา และงานพัฒนาที่จะจัดทำในปีนี้

 

 

 

 

DSC_1253 DSC_1239

DSC_1217 DSC_1187

DSC_1169 DSC_1266

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *