ประชุมเชิงปฏิบัติการ KM & R2R ประจำปี 2559

DSC_0811-300x198

วันที่ 27 มกราคม 2559 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KM & R2R ประจำปี 2559 ณ ห้อง 2108 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ผศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มาเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ พร้อมทั้งคุณนิภาวรรณ เจริญลักษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มาเล่าประสบการณ์และแนะนำการทำ Story Telling ซึ่งเคยได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลในระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว

DSC_0787 DSC_0876 DSC_0794 DSC_0798 DSC_0802 DSC_0806  DSC_0854 DSC_0826DSC_0879 DSC_0883

จากนั้นได้รับเกียรติจากคุณพรพรหม แก้วสุวรรณ และคุณพัฒนะ ผ่องศรี จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเล่าประสบการณ์การทำ R2R  เรื่องการพัฒนาระบบลงทะเบียนประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์

DSC_0891 DSC_0957 DSC_0960 DSC_0965

DSC_0921ก่อนจบการประชุม ผศ.ดร. อาภา  ภัคภิญโญ ได้ให้บุคลากรของสถาบันฯ นำเรื่องของแต่ละกลุ่ม CoP ที่จะดำเนินงานในปี 2559 มานำเสนอ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนางานต่อไป โดยในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 40 คน

 

 

 

DSC_1020 DSC_1033 DSC_1059 DSC_1065 DSC_1082 DSC_1089

DSC_0784

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *