ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทางหลักสูตรสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยมีทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ และทุนการศึกษาระหว่างเรียนจากบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงทุนสนับสนุนในการทำกิจกรรม

ติดต่อ
คุณทองคำ เหล่างาม
E-mail:  thongkam.lao@mahidol.ac.th