Category Archives: Green Article

The 9 concept for you to take action to save energy in your home

images2

แนวคิด 9 ข้อ สำหรับคุณที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อลดค่าไฟฟ้าในบ้านคุณ 1.เปลี่ยนจากการใช้หลอดไส้ มาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดประสิทธิภาพพลังงาน คุณจะ ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ถึงร้อยละ 75 2.จัดวางแผนการเปลี่ยนหลอดไฟชนิดหลอดไส้ เมื่อคุณไม่สามารถเปลี่ยนไปซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์ (หลอดประสิทธิภาพพลังงาน) ได้ทั้งหมด ในครั้งเดียวกัน โดยแบ่งช่วงเวลาค่อย ๆ ซื้อเปลี่ยนอาจจะเป็น อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง จนวันที่คุณจะซื้อไว้บนปฏิทินในครัว เพื่อคุณจะไม่ลืม 3.ปิดไฟเมื่อคุณออกจากห้อง มีการตั้งกฎเพื่อเตือนสมาชิกในบ้านคุณให้ปิดไฟเมื่อออกจากห้องเช่นกัน รู้จักใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ 4.จัดห้องคุณให้ได้แสงธรรมชาติมากขึ้น คุณสามารถลดจำนวนเงินในใบเสร็จค่าไฟฟ้าได้โดยวิธีง่ายๆ คือย้ายโต๊ะเขียนหนังสือและเก้าอี้ไปไว้ใกล้หน้าต่าง 5.เปลี่ยนหลอดไฟแสงจ้าที่ใช้ไฟมาก โดยใช้หลอดฮาโลเจนขนาด 50-90 วัตต์แทนหลอดไส้ที่ใช้ ปริมาณวัตต์มากกว่าถึง 2 เท่าและยังให้แสงสว่างที่เพียงพอด้วย

Read More

108 ways to save energy and help the people of Thailand

images1

108 วิธีประหยัดพลังงานอีกหนทางช่วยชาติ ของคนไทย ข้อมูล : โครงการหาร 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ บทนำ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงอยู่ในขั้นวิกฤติ เราเป็นหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เกือบสอง หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ประชาชนคนไทยทั้งหลาย ต่างก็มีความห่วงใยในประเทศชาติ มีความรักชาติที่ เข้มข้น และ อยากที่จะช่วยชาติ ซึ่งนับว่าเป็นความสามัคคีที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เพราะจะเป็นสิ่ง ที่ยืนยันว่า ในยามคับขันคนไทยพร้อมจะ ช่วยชาติบ้างก็นำเงินดอลล่าร์มาบริจาคบ้างก็สละเงินทอง ทรัพย์ สินส่วนตัว เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้หนี้ แต่ยังมีอีกวิธีที่ทุกๆ คนสามารถช่วยชาติได้เช่นกัน นั่นก็คือ การลดการใช้พลังงานอย่างฉับพลันทันที ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้น้ำมันลง ลดใช้ไฟฟ้าลง หรือ ลดใช้น้ำลง ปัจจุบัน เราต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศถึง ปีละเกือบสามแสนล้านบาท มากถึงหนึ่งใน สามของหนี้ที่เรามีอยู่ พลังงานที่เราใช้มากมายขนาดนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้พลังงานอย่างไม่มี ประสิทธิภาพ ใช้มากเกินความจำเป็น ขาดความ เอาใจใส่ รอบคอบไม่ได้คิดก่อนใช้ ทำให้เกิดการรั่วไหล สูญเปล่า ไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จริงๆ แล้ว หากเรารอบคอบกันสักนิด คิดก่อนใช้ เราจะประหยัดพลังงาน ลงได้อีกอย่างน้อยก็ร้อยละ [...]

Read More