กิจกรรม 5ส สร้างสรรค์สังคมดี

มอบของมูลนิธิกระจกเงา22พค.58

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม. มหิดล ได้ส่งมอบสิ่งของที่ชาวสถาบันฯ ร่วมกันนำมาจากที่บ้าน โดยคณะทำงานสิ่งแวดล้อมสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรม 5ส สร้างสรรค์สังคมดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อรับบริจาคสิ่งของอาทิ หนังสือความรู้ เสื้อผ้ารองเท้าสภาพดี ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เก่า ฯลฯบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงา จัดทำ ซ่อม ปรับปรุง เพื่อส่งต่อไปยังเด็กๆ น้องๆ ชาวเขา และชนบทที่ยังขาดแคลน และมีความต้องการ

“มากกว่าการทำกิจกรรม 5ส คือการส่งต่อน้ำใจไปยังน้องๆและกลุ่มคนที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการ”

About the Author: admin