นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีสัมมนาภายใต้แนวคิด “Active and Productive Ageing : ความท้าทายที่ไทยต้องไปให้ถึง”
8 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีเปิดศูนย์ประสานงาน Asia-Pacific Regional Collaboration Center, International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction (AP-RCC-ICUDDR)
7 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันฯ ร่วมจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย งาน Thailand Social Expo 2018
3-5 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำเสนอโปสเตอร์ในการจัดนิทรรศการวิชาการ งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561
2 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIHD info.

ติดต่อกับเรา


สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
Tel: 02 441 9040-3 Fax: 02 441 9044


© 2017 AIHD: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล


Free Web Site Counter