ผู้บริหารพบประชาคมชาวสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
12 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 24
10 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 24
9 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

รักษาการอธิการบดีกล่าว: ทิศทางการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนในอนาคต
23 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIHD info.

ติดต่อกับเรา


สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
Tel: 02 441 9040-3 Fax: 02 441 9044


© 2017 AIHD: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล


Free Web Site Counter