สถาบันร่วมประชุม Regional Technical Facility on Social Health Protection ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
5-6 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

สสถาบันร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัยแนะนําระบบการลงทะเบียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาของสถาบัน
28 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันจัดอบรมหลักสูตร 3rd Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management
27 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนที่การเดินทาง


© 2017 AIHD: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.