นักศึกษา MPHM รุ่นที่ 33 ศึกษาดูงานในรายวิชา ADPM 619 Field Study
7-12 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini Master of Management in Health (Mini M.M.) รุ่นที่ 25
29-30 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Friendship & Cultural Exchange Camp and Mahidol Core Value, 2018
29-30 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน
24 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIHD info.

แผนที่การเดินทาง


© 2017 AIHD: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.


Free Hit Counters