สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
12 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนโดยกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกจัดประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางกลุ่มสุขภาพโลกมหิดล
11 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดอบรมหลักสูตร "Performence Management"
11 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วม On-site Interview and Active Recruitment 2020 พร้อมจัดกิจกรรม Alumni Meeting
8 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนที่การเดินทาง