เวทีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการ “การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม”
11 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมวิจัย “จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” จังหวัดนครราชสีมา
15-17 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมวิจัย “จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” พื้นที่กรุงเทพมหานคร
2 และ 8 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมวิจัย “จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” จังหวัดชลบุรี
3-4 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIHD info.

ติดต่อกับเรา


สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
Tel: 02 441 9040-3 Fax: 02 441 9044


© 2017 AIHD: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล


Free Web Site Counter