Category Archives: กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษา MPHM รุ่นที่ 31 ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16-18 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ และทีมงานการศึกษา พานักศึกษานานาชาติ หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM.) รุ่นที่ 31 จำนวน 15 คน ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิชา ADPM 621 Management of Environmental Healthadpm621-1 adpm621-2 adpm621-3 adpm621-4 adpm621-5

ทัศนศึกษา ที่บ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ นำนักศึกษา หลักสูตร การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รุ่นที่ 31 จำนวน 15 คน จาก 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ เนปาล ญี่ปุ่น และไทย พร้อมบุคลากรงานการศึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาที่บ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งบ้านศาลาดิน เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด เช่น มะม่วง หมาก ขนุน กระท้อน กล้วย มะละกอ รวมถึงส้มโอ ผลไม้ชื่อดังของจังหวัดนครปฐม ชุมชนชาวน้ำบ้านศาลาดิน เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบ การปลูกผักกระเฉดปลอดสารพิษที่นอกจากจะทำรายได้แล้วยังถือได้ว่าเป็นการกันตลิ่งอีกด้วย
14358913_1087728721276670_9176529947700983064_n 14344757_1087728771276665_669138866291265698_n

การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชุมชนและได้ชมการทำขนมข้าวตังหอมมะลิ หน้าหมูหยอง และหน้าธัญญพืช ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของที่นี่ จากนั้น ทุกคนได้มีโอกาสลงมือทำไข่เค็มจากดินสอพองและข้าวตังด้วยตนเอง และร่วมกันถอดบทเรียนที่ได้จากการทัศนศึกษา

14317499_1355488834463141_8757030242339582657_n 14333717_1355489287796429_2214626013568417371_n 14344275_1355488884463136_6843086578908393767_n 14359015_1355489067796451_3243795458847191189_n 14344850_1355489224463102_3974896915600698594_n 14355727_1355489144463110_2404636653855283986_n 14355785_1087728727943336_4587345061428915815_n 14368929_1355488864463138_7528670439718239060_n  14370314_1087728817943327_3747950096417513669_n 14370320_1355488784463146_8078913917584325209_n 14291661_1355489357796422_2386838346421836546_n

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 กันยายน 2559 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และนักศึกษานานาชาติ ในหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 31 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด รุ่นที่ 13 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ตัวแทนนักศึกษาได้นำพิธีการ ได้มีการกล่าวบทไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ จากนั้นตัวแทนถือพานของจากทั้ง 2 หลักสูตร ได้นำพานดอกไม้มอบให้แก่ ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ พร้อมทั้งประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) ดร.อรุณศรี มงคลชาติ และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ โดยในพิธีการถัดมาได้ให้ตัวแทนของทั้ง 2 หลักสูตร นำหนังสือและตำราประจำหลักสูตรมาให้อาจารย์อาวุโสประจำภาควิชาทำพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษา

และก่อนจบพิธีการนักศึกษาทุกคนได้นำดอกไม้ เข้าไปทำความเคารพอาจารย์เนื่องในวันไหว้ครู พร้อมทั้งรับคำอวยพรและคำแนะนำในการดำเนินชีวิต และการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

DSC_0023DSC_0004 DSC_0029 DSC_0040 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0056 DSC_0067  DSC_0073 DSC_0091

พิธีปิดหลักสูตร Master of Primary Health Care Management Program รุ่นที่ 30 & Master of Arts in Addiction Studies Program รุ่นที่ 12

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร Master of Primary Health Care Management Program รุ่นที่ 30 & Master of Arts in Addiction Studies Program รุ่นที่ 12 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2558 นี้จากประเทศเมียนมาร์ เนปาล เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และประเทศไทย ณ ห้องบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

10660238_10153828684147781_8749038993513089458_n

13903301_10153828685457781_3148454646312959577_n 13895227_10153828683937781_5097571631552993190_n 13686708_10153828686057781_2558130688469975555_n 13891867_10153828687467781_6657177878951462781_n 13912847_10153828687477781_2028752677595977119_n 13880359_10153828687472781_5273037329541684190_n 13907153_10153828688037781_4409097237331241985_n 13876659_10153828692652781_2426811302933344426_n 13901439_10153828688042781_5752691796429012852_n 13912520_10153828688047781_7247438480363394514_n 13920823_10153828688167781_5522156772976481703_n 13912768_10153828686022781_6547142512212200967_n

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

12773319_1174317599246933_928447639_o

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ สถาบันฯจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ทีมผู้บริหาร อาจารย์ประจำสถาบันฯ และคณะกรรมการหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม

DSC_0478 DSC_0477  Continue reading