สถาบันจัดอบรมผู้ฝึกสอนแบตมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 35

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนแบตมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 35 โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการอบรม และมอบของที่ระลึกแด่ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี ร่วมถ่ายภาพหมู่อาจารย์ผู้ฝึกสอนและผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน ระยะเวลาการอบรมวันที่ 6-9 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล