สถาบันประสานความร่วมมือกับ สสจ.อุดรธานี ในการจัดอบรมพัฒนานักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ พร้อมด้วยคุณมนฤดี วงศ์แก้ว นักวิชาการศึกษา และผู้จัดการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เข้าพบนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข ซึ่งจะจัดระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 ให้กับหัวหน้าภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และบุคลากรจากโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี