สถาบันถวายเทียนพรรษาและอุปกรณ์ทางการศึกษา

วันที่ 15 กรกฎคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาให้วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ คุณจิตริสา ไชยเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณนวลน้อย บุญชูส่ง รักษาการเลขานุการสถาบันฯ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมงานนี้ด้วย