สถาบันร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และในเวลา 9.00 น. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานที่ดี ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน