สถาบันร่วมกับศูนย์ตาธรรมศาสตร์และห้างแว่นท็อปเจริญมอบแว่นตาให้ชุมชนรอบพุทธมณฑล

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ผู้บริหารห้างแว่นท็อปเจริญ และผู้แทนหน่วยราชการและชุมชนโดยรอบอำเภอพุทธมณฑล ในโอกาสมอบแว่นตาให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 331 อัน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ อาเซียนครบรอบ 36 ปี ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ