สถาบันร่วมประชุม Asia-Pacific Social Protection Week 2019

วันที่ 11-12 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Social Protection Week 2019: Securing the Future of the Region โดยการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน Social Protection ในหัวข้อ Learning from Regional Cooperation: Innovation Approach for Capacity Development in Developing Countries ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์