สถาบันร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 59 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Cr Photo: งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล