สถาบันให้การต้อนรับราษฎรอาวุโสและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยสถาบันฯ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่มาร่วมแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือในการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวทาง Community Life Competence Approach กับ Dr. Jean Louis Lamboray, Adjunct Professor สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ Co-founder ของ The Constellation Mrs. Maria Louise de Rouw และ Ms. Sirinate Piyajitpirat ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ