สถาบันปิดการประชุม 2nd Annual Implementation Science Research Training School

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์​ รองผู้อำนวยการสถาบับพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกจากสถาบันฯ อาเซียน แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 2nd Annual Implementation Science Research Training School ในการนี้ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 ประเทศ กว่า 60 คน ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน