สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2563) สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมในพิธีพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโถงกลาง อาคารอำนวยการ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกข์สุขของประชาชนเสมอมา ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทรงพระราชทานถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในชุมชนแออัดต่าง ๆ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งพระราชทรัพย์ก่อสร้างห้องตรวจหาเชื้อ Modular Swab Unit แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 20 แห่งทั่วประเทศ