อบรมหลักสูตร Human Resource and Administrative Management

ศาสตราจารย์ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร Human Resource and Administrative Management และเป็นวิทยากรสอนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฎาน จำนวน  5 คน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1117 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

13592696_10153777502037781_3941086491415937293_n 13164275_10153777502867781_6942819201231449095_n 13620790_10153777502882781_2722921589465972138_n13606613_10153777502872781_6029358283293541966_n 13631675_10153777502297781_6944405876557609358_n