นักศึกษานานาชาติหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 32 ศึกษาดูงาน

วันที่ 15 กันยายน 2560 ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ นำนักศึกษานานาชาติหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 32 ศึกษาดูงานในพื้นที่บ้านศาลาดิน ต. มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และ TK Park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park) ในรายวิชา Management of Training Programs and Knowledge Management in Health Care System โดยนำความรู้ที่ได้จากพื้นที่การเรียนรู้ทั้งสองแห่ง มาออกแบบหลักสูตรอบรมและกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแหล่งความรู้ทั้งสองแห่งมีบริบทที่แตกต่างในลักษณะของพื้นที่และการบริหารจัดการโดยที่ บ้านศาลาดิน เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด อาทิ มะม่วง หมาก ขนุน กระท้อน กล้วย มะละกอ รวมถึงส้มโอ ผลไม้ชื่อดังของจังหวัดนครปฐม ชุมชนชาวน้ำบ้านศาลาดิน เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบ การปลูกผักกระเฉดปลอดสารพิษที่นอกจากจะทำรายได้แล้วยังถือได้ว่าเป็นการกันตลิ่งอีกด้วย การทำไร่นาสวนผสมของบ้านศาลาดินที่ทำนาข้าว (นาหว่าน) และสวนผลไม้รวม นอกจากนั้นยังได้พบกับนาบัวบ้านศาลาดิน พร้อมวิธีการเก็บดอกบัว การทำนาบัว หรือ Lotus Farm เป็นแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


สำหรับ TK park นั้น เป็น “อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปรากฎการณ์ มหัศจรรย์ในหมู่เยาวชนและผู้ที่รักการอ่านทุกคนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง ไม่มีขีดจำกัดของเยาวชนและคนรักการอ่านทุกคนในรูปแบบของ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่ประกอบไปด้วยหนังสือและสื่อครบครันที่กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Cr. http://www.thaitambon.com/ และ www.tkpark.or.th