Tag Archives: บ้านศาลาดิน

นักศึกษานานาชาติหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 32 ศึกษาดูงาน

วันที่ 15 กันยายน 2560 ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ นำนักศึกษานานาชาติหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 32 ศึกษาดูงานในพื้นที่บ้านศาลาดิน ต. มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และ TK Park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park) ในรายวิชา Management of Training Programs and Knowledge Management in Health Care System โดยนำความรู้ที่ได้จากพื้นที่การเรียนรู้ทั้งสองแห่ง มาออกแบบหลักสูตรอบรมและกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแหล่งความรู้ทั้งสองแห่งมีบริบทที่แตกต่างในลักษณะของพื้นที่และการบริหารจัดการโดยที่ บ้านศาลาดิน เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด อาทิ มะม่วง หมาก ขนุน กระท้อน กล้วย มะละกอ รวมถึงส้มโอ ผลไม้ชื่อดังของจังหวัดนครปฐม ชุมชนชาวน้ำบ้านศาลาดิน เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบ การปลูกผักกระเฉดปลอดสารพิษที่นอกจากจะทำรายได้แล้วยังถือได้ว่าเป็นการกันตลิ่งอีกด้วย การทำไร่นาสวนผสมของบ้านศาลาดินที่ทำนาข้าว (นาหว่าน) และสวนผลไม้รวม นอกจากนั้นยังได้พบกับนาบัวบ้านศาลาดิน พร้อมวิธีการเก็บดอกบัว การทำนาบัว หรือ Lotus Farm เป็นแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


สำหรับ TK park นั้น เป็น “อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปรากฎการณ์ มหัศจรรย์ในหมู่เยาวชนและผู้ที่รักการอ่านทุกคนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง ไม่มีขีดจำกัดของเยาวชนและคนรักการอ่านทุกคนในรูปแบบของ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่ประกอบไปด้วยหนังสือและสื่อครบครันที่กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Cr. http://www.thaitambon.com/ และ www.tkpark.or.th

ทัศนศึกษา ที่บ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ นำนักศึกษา หลักสูตร การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รุ่นที่ 31 จำนวน 15 คน จาก 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ เนปาล ญี่ปุ่น และไทย พร้อมบุคลากรงานการศึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาที่บ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งบ้านศาลาดิน เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด เช่น มะม่วง หมาก ขนุน กระท้อน กล้วย มะละกอ รวมถึงส้มโอ ผลไม้ชื่อดังของจังหวัดนครปฐม ชุมชนชาวน้ำบ้านศาลาดิน เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบ การปลูกผักกระเฉดปลอดสารพิษที่นอกจากจะทำรายได้แล้วยังถือได้ว่าเป็นการกันตลิ่งอีกด้วย
14358913_1087728721276670_9176529947700983064_n 14344757_1087728771276665_669138866291265698_n

การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชุมชนและได้ชมการทำขนมข้าวตังหอมมะลิ หน้าหมูหยอง และหน้าธัญญพืช ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของที่นี่ จากนั้น ทุกคนได้มีโอกาสลงมือทำไข่เค็มจากดินสอพองและข้าวตังด้วยตนเอง และร่วมกันถอดบทเรียนที่ได้จากการทัศนศึกษา

14317499_1355488834463141_8757030242339582657_n 14333717_1355489287796429_2214626013568417371_n 14344275_1355488884463136_6843086578908393767_n 14359015_1355489067796451_3243795458847191189_n 14344850_1355489224463102_3974896915600698594_n 14355727_1355489144463110_2404636653855283986_n 14355785_1087728727943336_4587345061428915815_n 14368929_1355488864463138_7528670439718239060_n  14370314_1087728817943327_3747950096417513669_n 14370320_1355488784463146_8078913917584325209_n 14291661_1355489357796422_2386838346421836546_n