Tag Archives: วันมหิดล

สถาบันร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน

วันที่ 24 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำบุคลากรสถาบันฯ  และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต  เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันที่ 24 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด วางพวงมาลาถวายราชสักการะบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันมหิดล 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ
Cr. Prapapun Chucharoen

ถวายสักการะพระราชบิดา เนื่องในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ 48 ปี

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารสถาบันฯ บุคลากรสถาบันฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชบิดา เนื่องในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 48 ปี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

17016902_10154423480507781_4129921113470968420_o 17097759_10154423480502781_3126677851874898795_o17039301_10154423482117781_5301490898371101509_o 17038589_10154423482112781_7109627923165093800_o 17097468_10154423482122781_6848412469639742994_o 17016876_10154423482262781_6330448318566955945_o

วันมหิดล 24 กันยายน

14440930_10153961343052781_3348313531426111549_nวันที่ 24 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ดร.สถาพร สาธุการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีการศึกษา บุคลากร และนักศึกษานานาชาติปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถวายสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

14372427_10153961345537781_393980896148716868_o14379986_10153961345557781_1591271386402207722_o 13112946_10153961345307781_7310813996586864894_o 14409406_10153961345522781_3046830126497018896_o 14379859_10153961344987781_6820647142693449847_o  14480669_10153961344997781_7615046278985162569_o 14480636_10153961344992781_1576878731034987239_o
14468711_10153961345782781_6829396559546988385_o