Tag Archives: แบดมินตัน

สถาบันจัดอบรมผู้ฝึกสอนแบตมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 35

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนแบตมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 35 โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการอบรม และมอบของที่ระลึกแด่ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี ร่วมถ่ายภาพหมู่อาจารย์ผู้ฝึกสอนและผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน ระยะเวลาการอบรมวันที่ 6-9 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี อดีดประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ อดีดรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 16 -19 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Lotus  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นนี้ 38 คน

13411930_10153722268392781_4411458344585242347_o 13416771_10153722270387781_4681484496785055184_o 13403778_10153722277722781_5700804388782862021_o 13412154_10153722272077781_6108090836697276758_o 13416736_10153722271262781_8805029186559858449_o 13458590_10153722272457781_4787859717271790741_o 13443262_10153722277072781_7549870916169676055_o 13482907_10153722277852781_317650766522953681_o 13422342_10153722274967781_2406711396342391130_o 13417014_10153722277412781_6208581123178072099_o 13403392_10153722273522781_9151373568394396912_o 13411649_10153722273312781_5812578038322414919_o