Tag Archives: AAR

อบรม “การสร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้ และการถอดบทเรียน”

วันที่ 21 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรการอบรม หัวข้อ การสร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้ และการถอดบทเรียน (KM & AAR to Innovation) จัดระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 2106 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเข้าร่วมอบรมเป็นอาจารย์ พยาบาล นักวิชาการ  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 11 คน ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ และฝึกการนำเสนอ

 14433101_10153953899397781_8875529913559887574_n

14435018_10153953906242781_1915422747929272705_o 14435153_10153953908887781_1288235416771059834_o 14424966_10153953906037781_6547013371267912347_o 14425272_10153953908982781_6394553349805424750_o 14372462_10153953908992781_6936155534343857533_o 14425276_10153953908987781_8971642441423745392_o 14425334_10153953908892781_5668834567390607591_o 14372040_10153953906032781_7694416030716602044_o 14379842_10153953906027781_5023280266180403392_o 14435398_10153953905512781_367611783556951555_o 14444757_10153953909137781_2132728252752463021_o 14425423_10153953908897781_5083205642818805486_o 14372389_10153953902792781_465342537154012772_o 14434883_10153953909152781_3160680071330990978_o

จัดทำ AAR โครงการวิจัยวัณโรคและการบรรยายพิเศษนักศึกษาปริญญาเอก

DSC_0409

วันที่ 2 -3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงพื้นที่วิจัย ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อทำ After Action Review (AAR) โครงการวิจัยวัณโรคและเดินทางไปบรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

DSC_0412 DSC_0418

DSC_0419