การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ในชุมชน การทำบัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑล

การจัดการความรู้ในชุมชน การทำบัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑล เป็นเหมือนรอยเท้าที่ปรากฏระหว่างการเคลื่อนไปข้างหน้าของสังคมอำเภอพุทธมณฑล

F & P