มหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ ๒ จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่ จิตนาการเป็นได้ไม่รู้จบ

F & P