สังคมไม่ทอดทิ้งกัน โดยเฉพาะคนแก่ เด็ก คนพิการ

ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 5 นี้ มีการแบ่งปันประสบการณ์ 3 แห่งคือ 1) บทเรียน อบต.ดอนแก้วและเครือข่าย มีการฝึกการเรียนรู้และอาชีพ ช่วยเหลือเพื่อนำสู่การพึ่งตนเอง มีการค้นหาคนพิการในชุมชน บำบัด ฟื้นฟูด้วยภูมิปัญญา และความร่วมมือของชุมชน มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2) บทเรียนวัดห้วยเกี๋ยงและเครือข่าย มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตวัดห้วยเกี๋ยง มีอาสาสมัครดูแล 3) บทเรียนโรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบครบวงจรระดับตำบล

บทเรียนจากปฏิบัติการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการ

“การดูแลตามมีตามเกิด ดีกว่าปล่อยปละละเลย”ข้อความดังกล่าว สะท้อนแนวคิดของชาวบ้านในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้พิการมาอย่างช้านาน

Study on Support for Persons with Disabilities

The comparative descriptive study for the support of PWDs in Nong Bua Lumpoo Province was conducted from 8 February - 23 March 2000. Sriboonruang District, where the CBR Program had been used for ten years, was the study site, and Naklang District was the control area.

Research on the Needs of Community Based Rehabilitation (CBR) for Disabled Persons in Thailand

The research study has three specific objectives: identifying the general situation of disabilities and impairments, the situation and needs for community-based rehabilitation and possible areas for international cooperation for CBR in Thailand

Reseach on the Needs of Community Based Rehabilitation (CBR) for Disabled Persons in Cambodia

The research has specific objectives in identifying the general situation of disabilities and impairments, the situation and needs of community-based rehabilitation and possible areas for international cooperation for CBR in Cambodia.

F & P