เพศศึกษา

วัยรุ่นครุ่นคิด ตอน แตกสาว

วัยรุ่นหญิงรู้จักการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสรีระทางเพศ รวมทั้งทราบถึงความสำคัญและวิธีการดูแลสุขภาพซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาสุขภาพอนามัยของวัยรุ่น

วัยรุ่นครุ่นคิด ตอน แตกหนุ่ม

วัยรุ่นชายรู้จักการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสรีระทางเพศ รวมทั้งทราบถึงความสำคัญและวิธีการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาสุขภาพอนามัยของวัยรุ่น

วัยรุ่นครุ่นคิด ตอน รอบเดือน

วัยรุ่นหญิงรู้จักการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และเตรียมความพร้อมกับการมีรอบเดือน

F & P