การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน

ในเวทีเสวนาครั้งที่ 6 นี้ มีบทเรียนจากการปฏิบัติจริงในเรื่องสุขภาพชุมชนมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 3 แห่งคือ 1) การจัดการกองทุน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 2) การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 3) การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ของตำบลหนองสาหร่าย

F & P