การจัดการความรู้ในชุมชน การทำบัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑล

การจัดการความรู้ในชุมชน การทำบัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑล เป็นเหมือนรอยเท้าที่ปรากฏระหว่างการเคลื่อนไปข้างหน้าของสังคมอำเภอพุทธมณฑล

การจัดการความรู้ในชุมชน การทำบัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑล เป็นเหมือนรอยเท้าที่ปรากฏระหว่างการเคลื่อนไปข้างหน้าของสังคมอำเภอพุทธมณฑล เป็นบทเรียนที่ผ่านกระบวนการสร้าง การทำจริง การแลกเปลี่ยน ทบทวน แก้ไข นำไปปฏิบัติ ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน แล้วนำไปปฏิบัติอีก วนซ้ำไปซ้ำมา เรียกได้ว่า มีการจัดการความรู้เกิดขึ้น...

F & P