การประเมินผลโครงการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ ครั้งที่ 3

หลายคนคงได้ยินบ่อยๆว่า เด็ก คือ อนาคตของชาติ ของแผ่นดิน ของโลก คงจะต้องถามต่อว่า แล้วเราทำอะไรให้กับเด็ก ให้สมกับที่เขา คือ อนาคตของชาติ มากน้อยเพียงใด

F & P