เตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาสและความท้าทายของสถานศึกษา คุณหญิง ลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียนประเทศไทย

This text will be replaced
F & P