สื่อการเรียนรู้

International Symposium 2010 (Panel Discussion) ตอนที่ 1

International Symposium Regional Network Development of the future of Primary Health Care Research and Teaching Imperatives

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 24 เรื่อง "การจัดการสุขภาพโดยชุมชน" ตอนที่ 4

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 24 เรื่อง "การจัดการสุขภาพโดยชุมชน" โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตอนที่ 4

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 24 เรื่อง "การจัดการสุขภาพโดยชุมชน" ตอนที่ 3

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 24 เรื่อง "การจัดการสุขภาพโดยชุมชน" โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตอนที่ 3

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 24 เรื่อง "การจัดการสุขภาพโดยชุมชน" ตอนที่ 2

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 24 เรื่อง "การจัดการสุขภาพโดยชุมชน" โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตอนที่ 2

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 24 เรื่อง "การจัดการสุขภาพโดยชุมชน" ตอนที่ 1

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 24 เรื่อง "การจัดการสุขภาพโดยชุมชน" โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตอนที่ 1

การบรรยายพิเศษ"พลังวิจัยชุมชนสู่ปัญญาแห่งแผ่นดิน"โดย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

การบรรยายพิเศษ เรื่อง พลังวิจัยชุมชนสู่ปัญญาแห่งแผ่นดิน โดย อธิการบดี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

วีดีทัศน์ ชุด วัยรุ่นครุ่นคิด เรื่องที่1 ตอน เรื่องนี้มีความลับ

วีดีทัศน์ ชุด วัยรุ่นคร่นคิด เรื่องที่1 ตอน เรื่องนี้มีความลับ

พิธีเปิด อธิการบดี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร บรรยายพิเศษ 12 พ.ย.52

พิธีเปิด อธิการบดี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร บรรยายพิเศษ 12 พ.ย.52

F & P