ดาวน์โหลดไฟล์ประชุมวิชาการประจำปี 2557

Featured

download

ScanหรือClickเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมวิชาการประจำปี 2557

4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย: จากตำนานสู่นวัตกรรม”

วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2557

หากพบไฟล์ใดมีปัญหากรุณาแจ้งมาที่ sarocha.ser@mahidol.ac.th เพื่อทำการตรวจสอบ

ภาพบรรยากาศในงาน

บรรยากาศในงานประชุมวิชาการวันที่ 23/7/2557

นมัสการองค์พระพุทธมณฑล 

ASEAN Fancy Night Party

บรรยากาศในงานประชุมวิชาการวันที่ 24/7/2557