ถวายพระพรวันแม่

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชาการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ถวายพระพรเนื่องในมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา ณ บริเวณห้องโถงสถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียน