AIHD ประสานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาทุกข์ชาวบ้านรอบม.มหิดล

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานนำทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และสัตวแพทย์ จากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลสัตว์มหิดล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ใน อ.พุทธมณฑล อ.นครชัยศรี และ อ.สามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 10-30 พ.ย. 2554 โดยได้รับการร่วมมือจากทหารเรือให้ความอนุเคราะห์รถทหาร และเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารในการช่วยเคลื่อนย้ายทีมแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ ไปตามจุดนัดพบ ได้แก่บ้าน โรงเรียน วัด เทศบาล ศูนย์พักพิง และแหล่งอื่นๆตามที่ได้ประสานผ่านผู้นำในชุมชน รวมทั้งออกเรือเยี่ยมเยียนคนไข้ติดเตียงที่อยู่ตามบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนไข้เรื้อรัง อัมพฤกษ์ อัมพาต ตลอดจนโรคมะเร็งที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ โดยนอกจากกระจายกำลังออกให้บริการในพื้นที่ต่างๆ แล้ว ยังมีหน่วยประจำของศูนย์แพทย์ที่ใต้ตึกคอนโดเอ ใกล้ประตู 5 ภายในม.มหิดล โดยแต่ละวันมีคนไข้มารับบริการร่วมแต่ละหน่วยประมาณ 150-250 คน

หลายพื้นที่ทีมแพทย์ต้องย่ำเท้าลุยน้ำ บางยืนตรวจกันที่ร้านค้า หน้าครกส้มตำ ป่ายปีนขึ้นบนหลังคาเข้าบ้าน หรือลอดเข้าทางช่องหน้าต่าง บ้างต้องลากเรือข้ามเกาะกลางถนน กว่าจะดินทางไปถึงแต่ละแห่ง ต้องขึ้นลงลงเรือกันหลายรอบ ใช้เวลา เป็นการเดินทางที่เหน็ดเหนือย แต่ทุกคนรู้สึกสนุกและอิ่มใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบความยากลำบากในเวลานี้

สำหรับประชาชนที่มารับบริการ แต่ละคนแสดงความดีใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้มที่มีหมอเข้ามาเยี่ยมมาตรวจถึงบ้านหรือใกล้บ้าน เพราะเดินทางไปโรงพยาบาลเองยังลำบาก สถานบริการที่อยู่ใกล้หลายแห่งก็ยังไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นความไม่สะดวกสำหรับชาวบ้านหลายคนที่ยังไม่มีรายได้ในช่วงนี้ ชาวบ้านแต่ละแห่งเมื่อได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนจึงพายเรือหรือเดินเท้าที่มาจุดนัดพบอย่างกระตือรือร้น และก่อนที่จะแยกจากกันไป ทีมแพทย์ยังได้ส่งมอบกำลังใจ และอวยพรให้ชาวบ้านทุกคนมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเผชิญกับสถานการณ์นี้ต่อไปให้ได้